ANBI

Doelstelling Stichting Kurt Carlsen
RSIN: 8218.35.531

De doelstelling van de stichting is het verwerven, restaureren en beheren van de voormalige MotorStrandReddingBoot Kurt Carlsen met toebehoren. Onder het toebehoren wordt verstaan de bijbehorende lanceerwagen met de daar bij passende waterdichte tractor, een tweewielige materiaalwagen en de z.g. ‘wippertruck’, zijnde een vier-tons, vierwielaangedreven vrachtwagen die diende voor het transport van hulpmiddelen over het strand en door de duinen.

Hoofdactiviteiten 2021:

Vaartochten: 2021 was weer een bijzonder jaar in Nederland zat nog volop in de Covid-19 crisis. Net als in 2020 zijn bijna alle evenementen weer geannuleerd. Vaartochten: In het logboek van 2020 zijn 8 vaartochten opgenomen. Pas vanaf 26 juni kon de eerste tocht gemaakt worden. Waarvan 4 voor de kust van Noordwijk en 4 als onderdeel van de tocht naar de vergadering van de Oude Reddingsglorie in Lemmer. Sponsors en vooral donateurs konden dit jaar weer niet mee. Dit zet druk op het aantal donateurs wat in de afgelopen twee  jaar met 20% is afgenomen.

Onderhoud: De Kurt Carlsen, de tractor en de bootwagen zijn na elk vaarseizoen toe aan normaal onderhoud. Daar zijn vele dinsdagavonden aan besteed gedurende de winterperiode.

Wipper truck: Het restauratiewerk aan de ‘Wipper Truck’ is afgerond en is  teruggebracht zijn in de oorspronkelijke ‘KNZHRM staat.’

Bootwagen:  De bootwagen is in goede staat.

Tractor Zee-egel: De Zee-egel is in goede staat. De carburateur is gereviseerd en de inzetbaarheid gedurende de aankomende jaren is gegarandeerd. In de USA zijn “nieuwe”onderwagens gevonden voor de Caterpilar D4. Deze worden in orde gebracht om gemonteerd te worden.

Vuurtoren openstelling: Helaas gooide de Covid crisis ook de volledige exploitatie van de Vuurtoren in het water. Vanaf 7 juni is de vuurtoren alsnog opengesteld, zij het met beperkingen. Toch kunnen we spreken van een goed tweede jaar. In totaal konden 4685 mensen de Vuurtoren bezoeken. 

Nieuw onderkomen: De KNRM heeft een besluit genomen en heeft definitief de realisatie van het bestaande plan voor nieuwbouw inclusief een museum voor de Kurt Carlsen ingetrokken. Ook de plannen om samen met het Genootschap Oud Noordwijk bij het Museum Noordwijk een onderkomen voor de Kurt Carlsen te realiseren zijn door de Gemeente Noordwijk verworpen.

Huidig onderkomen: De Zeilvereniging Noordwijk heeft per einde 2021 de huur van de stalling opgezegd. Daarom hebben we nu helaas een acuut huisvestings probleem.

Inzet door vrijwilligers:
De groep vrijwilligers is iets kleiner geworden in 2021. Er zal actief op zoek worden gegaan naar aanvulling van de groep. Dit is van belang voor de continuïteit van de vaartochten en het besturen van de Wipper Truck.

Financiële positie 2021
De verkregen subsidies t.b.v. de restauraties en revisies zijn op de aangewezen wijze besteed. De aangevraagde en gehonoreerde subsidies waren voldoende om de werkzaamheden tot en met het einde van het jaar 2021 uit te voeren.

In 2021 is er subsidie van de Gemeente Noordwijk ontvangen uit het Covid-19 noodfonds. Dit voor de jaren 2020 en 2021 We hebben compensatie aangevraagd en gekregen voor financiële nadelen van deze crisis.

De financiële positie van de Stichting per einde 2021 is als volgt: 

Banksaldo rekeningen per 31-12-2021: € 60.131,33.

Er is € 16.990,57 opgenomen als reservering voor de projecten huisvesting en openstelling Vuurtoren.
Er is  € 43.140.76 opgenomen als algemene reserve.

Er waren rond dezelfde datum ongeveer 73 donateurs en een beperkt aantal sponsoren. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van dat aantal. In 2021 is helaas een duidelijke afname te zien als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van zichtbare activiteiten voor en met sponsors en donateurs door Covid-19 .                                                                                                                 

Bestuur

Het bestuur is in 2021 als volgt samengesteld:
Henk Kok, voorzitter
Rick van der Niet, penningmeester
Jan Hottenga, secretaris (overleden 7-10-2021)
De bestuurders zijn vrijwilligers en onbezoldigd.