ANBI

Doelstelling Stichting Kurt Carlsen

De doelstelling van de stichting is het verwerven, restaureren en beheren van de voormalige motorstrandreddingboot Kurt Carlsen met toebehoren. Onder het toebehoren wordt verstaan de bijbehorende lanceerwagen met de daar bij passende waterdichte tractor, een tweewielige materiaalwagen en de z.g. ‘wippertruck’, zijnde een drie-tons, vierwielaangedreven vrachtwagen die diende voor het transport van hulpmiddelen over het strand en door de duinen.

Hoofdactiviteiten 2018:

Vaartochten: In het logboek van 2018 zijn 15 vaartochten opgenomen. Met de boot is acte de présence gegeven bij een reeks evenementen, waaronder: ‘Nationale Reddingbootdag van de KNRM’ (Noordwijk), ‘Nationale Historische Reddingbootdag Lelystad,’ ‘SAR-Katwijk’, ‘Rescue Vlissingen’ en ‘Open Monumentendag’ (Noordwijk), de jaarlijks terugkerende bijeenkomst van oude reddingboten verenigd in de Vereniging Oude Redding Glorie kon met de Kurt Carlsen dit jaar niet bijgewoond worden. Wel is de bemanning in Lemmer geweest in het derde weekend van september. Sponsors en vooral donateurs zijn uitgenodigd om een lancering en vaartocht mee te maken.

Onderhoud: De Kurt Carlsen, de tractor en de bootwagen zijn na elk vaarseizoen toe aan normaal onderhoud. Daar zijn vele dinsdagavonden aan besteed gedurende de winterperiode.

Restauratie Wipper truck: Het restauratiewerk aan de ‘Wipper Truck’ is afgerond.  De truck was in het voorjaar van 2018 gereed en is  teruggebracht zijn in de oorspronkelijke ‘KNZHRM staat.’ Van verschillende KRNM stations zijn delen van de originele, historische inventaris voor de Wipper truck verworven. Van station West Capelle is een bijzondere aanwinst, de originele mand voor de wipperlijn verkregen.

Restauratie bootwagen: In 2018 is een subsidie ontvangen van de Gemeente Noordwijk van 6000 euro om de rollen van de bootwagen te vervangen. Dit project is voor het vaarseizoen van 2018 succesvol afgerond. De bootwagen is voorzien van nieuwe RVS rollen en is weer inzetbaar voor de volgende 10 jaar.

Restauratie tractor Zeeegel: In de USA zijn “nieuwe”onderwagens gevonden voor de Caterpilar D4. Deze worden gedurende 2018, 2019 en 2020 in orde gebracht om in de winter van 2019/2020 gemonteerd te worden. Daarmee wordt aangenomen dat de laatste zwakke schakel van de Zee-egel is vervangen en de inzetbaarheid gedurende de aankomende jaren is gegarandeerd.

Vuurtoren openstelling: De beheerder van de toren, Rijkswaterstaat, heeft te kennen gegeven in principe akkoord te zijn met openstelling en exploitatie door SKC. Het door SKC ingediende plan is zeer positief ontvangen. In 2018 vindt groot onderhoud plaats door Rijkswaterstaat aan de Vuurtoren, waardoor openstelling in dat jaar niet mogelijk is. Wel is er een huurvoorstel van het Rijksvastgoedbedrijf ontvangen. De verwachting is dat in de zomer van 2019 openstelling mogelijk zal zijn. In overleg met de gemeente is een oplossing voor de financiële problematiek gevonden. Om dit project mogelijk te maken is er een bedrag van 28.500 euro beschikbaar.

Nieuw onderkomen:

De KNRM heeft een besluit genomen en heeft defintief de realisatie van het bestaande plan voor nieuwbouw inclusief een museum voor de Kurt Carlsen ingetrokken. In 2019 zal verdere besluitvorming voor nieuwbouw van een KNRM boothuis plaatsvinden. Voor de Kurt Carlsen is daar helaas geen plaats meer in.

Samen met het Genootschap Oud Noordwijk worden plannen gemaakt om bij het Museum Noordwijk een onderkomen voor de Kurt Carlsen te realiseren. De samenwerking met het museum wordt van beide zijden ervaren als zeer positief.

Met de Zeilvereniging Noordwijk is het medegebruik van de huidige behuizing werderom verlengd. Ook in de toekomst wil SKC een deel van de ZVN loods blijven huren voor stalling van de Wipper Truck en voor het uitvoeren van grotere onderhoudswerkzaamheden.

Inzet door vrijwilligers:
De groep vrijwilligers is iets kleiner geworden in 2018. Er zal actief op zoek worden gegaan naar aanvulling van de groep. Dit is van belang voor de continuïteit van de vaartochten en het besturen van de Wipper Truck.

Financiële positie 2018
De verkregen subsidies t.b.v. de restauraties en revisies zijn op de aangewezen wijze besteed. De aangevraagde en gehonoreerde subsidies waren voldoende om de werkzaamheden tot en met het einde van het jaar 2018 uit te voeren.

Zodra de omgevingsvergunning voor de beoogde of een andere huisvestingsoplossing onherroepelijk is zal subsidie worden aangevraagd bij o.a. ons bekende fondsen voor de realisatie en inrichting van het Reddingmuseum Noordwijk, hopelijk in samenwerking met het museum Noordwijk.

Voor de openstelling van de Vuurtoren zijn voldoende fondsen verworven om te kunnen voldoen aan de gestelde inrichtingseisen.

De financiële positie van de Stichting per einde 2018 is als volgt:

Banksaldo per 31-12-’18: € 1.444,78.

Er is € 36.000 opgenomen als reservering voor de projecten huisvesting en openstelling Vuurtoren.

Er waren rond dezelfde datum ongeveer 90 donateurs en een beperkt aantal sponsoren. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van dat aantal. Hoewel dit in 2018 niet gegroeid is.

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Henk Kok, voorzitter
Rick van der Niet, penningmeester
Jan Hottenga, secretaris
De bestuurders zijn vrijwilligers en onbezoldigd.