Stichting Kurt Carlsen

De drie proeflanceringen en de daarop volgende proefvaarten die we sinds 6 juli j.l. op zaterdagen hebben gehouden, zijn onder de professionele supervisie van René Passchier alle prima verlopen.

Het weer tijdens alle drie de tests zat erg mee en dat was dus geen hindernis.
De bevindingen zijn dat het lanceren zelf zeer soepel verloopt. De motor loopt als een zonnetje en heeft veel pit. De temperatuur van de koelvloeistof van het gesloten systeem is dik in orde. Ook bij vol vermogen (tegen de 85 pk). De boot loopt bij ca. 2.000 toeren gemakkelijk 7 knopen.

Het lastigste en (nog) meest tijdrovende onderdeel is het weer netjes op de bootwagen krijgen van de boot. De boot wordt na aanlanding eerst snel droog getrokken met de tractor om te voorkomen dat de boot, door de branding tegen de nog drijvende kont, scheef geslagen wordt. Daarna moet de boot op de bootwagen gelierd worden en de twee kielbalken moeten daarbij precies tussen de geleidingsbalken van de wagen worden gestuurd. Er is aan beide zijden slechts een centimeter ruimte over en dat maakt dat deze manoeuvre een zeer precies stuurwerkje is. Het lukt dan ook alleen als alles in lijn staat en de boeg van de boot precies in het midden wordt gehouden. De laatste twee keer moesten 4 á 5 mensen door duwen aan één kant de boot in het midden houden. Toen de boten nog allemaal van hout waren en de mannen van staal lukte dit misschien vroeger. Nu was het lastig. We hebben dan ook maar besloten om een flink formaat hydraulische autokrik aan te schaffen -we hadden de laatste keer een kleiner proefexemplaar – om daarmee de boot met een paar hendel slagen in het gareel te houden. Dat werkte prima.

Op 10 augustus a.s. is gaan we met de Kurt Carlsen het ZVN familieweekend opluisteren. We rijden zaterdagochtend (09:00) over het strand naar de de Zeilvereniging bij afrit 10 vanaf de Vuurtoren bij afrit 19 en lanceren daar rond 13:00 uur. De boot blijft dan in principe ‘s nachts op het strand om de volgende dag eventueel weer te varen en de ZVN lange afstand zeilrace mee te maken.

Op 31 augustus zijn we, afhankelijk van het weer, aanwezig tijdens de havendagen in IJmuiden. Mensen die een keer willen meevaren, zonder lancering natuurlijk, zijn van harte welkom. Donateurs van de Kurt Carlsen gaan gratis mee. We varen die dag voornamelijk voor de KNRM om donateurs te werven. Samen met hun eigen schepen.