Restauratiestatus 4 juni 2013

Restauratiestatus:

Op maandag 2 juni kon er worden proef gereden met onze tractor de Zeeëgel.
De tracks zijn voorzien van hardhouten blokken die beschadiging van het asfalt en andere bestratingsvormen moet voorkomen. De resultaten waren positief net als de strandritten. De tractor ziet er optisch nu ook goed uit. De belettering NZHRM + kroontje staat er op zoals het was en alleen de sticker met de naam Zeeëgel is nog in de maak.

Het draaiboek voor de eindpresentatie op 13 juni a.s. ligt klaar en de voorbereidingen daarvoor kunnen beginnen.
Voor de bijeenkomst vanaf 15:30 hebben zich inmiddels een kleine 100 mensen aangemeld. Over belangstelling hebben we niet te klagen.

Dit was de laatste officiële restauratieavond.
Na 13 juni gaan we de voorbereidingen treffen voor het oefenen in lanceren.

Tot ziens op 13 juni vanaf 15:30!